Начало » Пресцентър » Новини » АПИ кандидатства пред УО на ОПРР за предоставянето на близо 215 млн. лв. за рехабилитацията на 309 км пътища

АПИ кандидатства пред УО на ОПРР за предоставянето на близо 215 млн. лв. за рехабилитацията на 309 км пътища

09.10.2014 13:14

PA082377-1.JPGАгенция „Пътна инфраструктура“ внесе в Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. 17 кашона с документи. С тях пътната администрация кандидатства за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по 17 проектни предложения на стойност 214 759 445,92 лв. С тези средства ще бъдат рехабилитирани около 309 км второкласни и третокласни пътища.

 


Проектите са:

 • Лот 71 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново – Рила - Рилски манастир от км 11+010 до км 30+793, с обща дължина 19.783, област Кюстендил;
 • Лот 72 Рехабилитация и реконструкция на път III-818 Долно Церовене – Дългоделци - Якимово – Вълчедръм от км 0+000 до км 12+600 и от км 12+600 до км 19+683.20, с обща дължина 19.683, област Монтана;
 • Лот 73 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-12 О.п. Видин - Брегово - граница Сърбия от км 0+250.8 до км 8+841.1, с обща дължина 8.59 км, област Видин;
 • Лот 74 Рехабилитация и реконструкция на път II-59 Момчилград – Крумовград от км 0+000 до км 6+232.01 и от км 24+548 до км 30+439, с обща дължина 12.123 км, област Кърджали;
 • Лот 75 Рехабилитация и реконструкция на път III-2307 Разклон с път II-23 –Руйно – Яребица - Главиница от км 0+000 до км 6+208.68, с обща дължина 6.209 км, област Силистра;
 • Лот 76 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-235 път ІІ-21 – Зафирово - Разклон Долно Ряхово - Малък Преславец - Пристанище Малък Преславец от км 39+117 до км 53+022.49, с обща дължина 13.906 км, област Силистра;
 • Лот 77 Рехабилитация и реконструкция на път III-1003 Драгичево - Рударци – Кладница от км 0+000 до км 9+339.20, обща дължина 9.339 км, област Перник;
 • Лот 78 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-401 Микре - Ловеч от км от 0+00 до км 15+479.58, с обща дължина 15.48 км, област Ловеч;
 • Лот 79 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-207 І-2-(о.п.Шумен - Девня) - Ветрино - Границата ОПУ Варна – Тервел - граница ОПУ Силистра от км 8+877.8 до км 15+880.75 и от км 51+848 до км 63+864.69, с обща дължина 18.720 км, области Варна и Добрич;
 • Лот 80 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-504 Самоводене-Обединение от км 0+000 до км 26+056.4, с обща дължина 26.056 км, област Велико Търново;
 • Лот 81 Рехабилитация и реконструкция на път III-402 път I-4 - Борима – Дълбок дол - Гара Добродан - II-35 от км 0+049.63 до км 30+337.03, с обща дължина 30.287 км, област Ловеч;
 • Лот 82 Рехабилитация и реконструкция на път III-235 път II-23 Окорш – Паисиево – Звенимир – Вълкан – Листец – Подлес – Главиница от км 0+000 до км 25+178.92, с обща дължина 25.179 област Силистра;
 • Лот 83 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-4009 път I-4 – Лиляк –Александрово - Пресиян от км 0+000 до км 25+076, с обща дължина 25.076 км, област Търговище;
 • Лот 84 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-707 път І-6 – Стралджа -път ІІ-53 от км 0+000 до км 10+186.76 и от км 10+826 до км 36+102, с обща дължина 35.463 км област Ямбол;
 • Лот 85 Рехабилитация и реконструкция на път III-514 Камен - Драганово от км 5+000 до км 16+000 и от км16+000 до км 25+157, с обща дължина 20.10 км, област Велико Търново;
 • Лот 86 Рехабилитация и реконструкция на път III-4082 Чешма - Кесарево от км 23+300 до км 40+650, с обща дължина 17.35км, област Велико Търново;
 • Лот 87 Рехабилитация и реконструкция на път II-11 Видин - Лом - Козлодуй от км 46+931 до км 49+614 и на път ІІ-81 Монтана - Лом от км 143+320.80 до км 146+388.80 с обща дължина 5.75 км, област Монтана.

В края на юни т. г. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществени поръчки за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и за надзор на 17-те проекта. В документацията е посочено, че обектите ще бъдат изпълнени със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс. С внасянето на документите в УО на ОПРР АПИ стартира процедурата за кандидатстване по схемата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“.

PA082366-1.jpg