Начало » Пресцентър » Новини » АПИ обяви решенията за определяне на изпълнител на строителството и за определяне на изпълнител на надзора на ЛОТ 4 на АМ „Тракия”

АПИ обяви решенията за определяне на изпълнител на строителството и за определяне на изпълнител на надзора на ЛОТ 4 на АМ „Тракия”

23.07.2010 15:30

Logo-OPT.pngПредседателят на УС на АПИ Божидар Йотов подписа решението за определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Автомагистрала "Тракия" /А-4/ "Оризово - Бургас", участък: ЛОТ 4 "Ямбол - Карнобат", от км 276+200 (съвпада с км 277+597 на ЛОТ 3) до км 325+280”.

 


Класирането на участниците съгласно обявения критерий за оценка „най-ниска цена” е  в следния ред:

1. Сдружение „Тракия ІV” ДЗЗД, гр. София, с предложена цена  174 705 600,00 лв. без ДДС;

2. Сдружение „Балканстрой – Гранит”, гр. София с предложена цена  198 380 000,00 лв. без ДДС;

3. Консорциум „Български автомагистрали – Кабиле”, гр. София с предложена цена  204 105 000,00 лв. без ДДС;

4. „АКТОР” АД, Гърция с предложена цена  238 516 344,03 лв. без ДДС;

5. „Алпине бау” ГмбХ, Австрия с предложена цена  252 295 649,09 лв. без ДДС;

6. „Щрабаг” АГ Австрия с предложена цена 283 833 156,00 лв. без ДДС.

За изпълнител на обществената поръчка е определено Сдружение „Тракия ІV” ДЗЗД, гр. София, съставено от:

„ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД, гр.София;

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” АД, гр. Благоевград;

„ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕАД, гр. София;

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ М” ЕАД, гр. Монтана;

„АБ” АД, гр. Хасково;

„БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД, гр. Бургас;

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т” АД, гр. Търговище;

„МОСТСТРОЙ” АД, гр. София;

„ВИДАПЪТСТРОЙ” ЕАД, гр. Видин;

със седалище и адрес за кореспонденция гр. София, п.к. 1000, р-н „Оборище”, ул. „Московска” № 3

 

Председателят на УС на АПИ Божидар Йотов подписа и решението за „Определяне на изпълнител на консултантска услугавъв връзка с изпълнението на: Допълнително проектиране и строителство на обект: Автомагистрала "Тракия" /А-4/ "Оризово - Бургас",участък: ЛОТ 4 "Ямбол - Карнобат".

Класирането на участниците съгласно обявения критерий за оценка „икономически най- изгодна оферта” е в следния ред:

1. „План инвест - Пловдивинвест - ЛОТ4” ДЗЗД, гр. Пловдив: комплексна оценка – 100,000 т.;

2. „Рутекс” ООД, гр. София: комплексна оценка – 92,957 т.;

3. Обединение „Национални транспортни оси”, гр. Варна: комплексна оценка - 89,122 т.;

4. ДЗЗД „ММЛ – ТК”, гр. София с комплексна оценка - 83,813 т.;

5. Сдружение ДЗЗД „Виа Тракия - А4”, гр. София с комплексна оценка - 79,804 т.;

6. „Пътинвестинженеринг” АД, гр. София с комплексна оценка – 73,608 т.;

7. Консорциум „Текник Кънсалтинг Инженеринг Румъния ООД и Сърч Корпорейшън ООД”, Букурещ, Румъния с комплексна оценка - 68,798 т.;

8. ГД „Ежис Магистрали - България”, гр.София с комплексна оценка - 54,329 т.


За изпълнител на обществената поръчка е определена фирмата  „План инвест - Пловдивинвест - ЛОТ4” ДЗЗД, гр. Пловдив, съставено от „План инвест” ООД, гр. Пловдив и „Пловдивинвест” АД, гр. Пловдив, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4002, бул. „Копривщица” № 19А.

Копия на двете решения може да се видят на интернет страницата на АПИ www.api.government.bg – категория „Обществени поръчки”, секция „Документации”(ЛОТ 4).

Проектът „Доизграждане на АМ "Тракия", лотове 2, 3 и 4“ се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.