Начало » Пресцентър » Новини » АПИ стартира обществена поръчка за полагането на хоризонтална маркировка за следващите 5 г.

АПИ стартира обществена поръчка за полагането на хоризонтална маркировка за следващите 5 г.

13.05.2019 15:00

P7154307_markirovka.JPGАгенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републикански пътища за следващите 5 години. Срокът за подаване на офертите е до 17:30 ч. на 17 юни. 2019 г.

 

 

 


Обществената поръчка е в 6 обособени позиции по райони на планиране в страната:

 

  • Обособена позиция №1 – Северозападен район, включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловен и Плевен;
  • Обособена позиция №2 – Северен централен район, включващ области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра;
  • Обособена позиция №3 – Североизточен район, включващ области Варна, Добрич, Търговище и Шумен;
  • Обособена позиция №4 – Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол;
  • Обособена позиция №5 – Южен централен район, включващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково;
  • Обособена позиция №6 – Югозападен район, включващ области Благоевград, Кюстендил, Перник и София.

Общата индикативна стойност на обществената поръчка за 6-те обособени позиции е 63 000 000 лв. без ДДС и се финансира от бюджета на АПИ.