Начало » Пресцентър » Новини » АПИ стартира обществена поръчка за ремонта на виадукт „Звездица“ на АМ „Черно море“

АПИ стартира обществена поръчка за ремонта на виадукт „Звездица“ на АМ „Черно море“

12.04.2016 17:07

greda_nadlez_ilystration.jpgОткрита е обществената поръчка за избор на изпълнител на основния ремонт на виадукт „Звездица” на АМ „Черно море” - от км 2+511 до км 2+911. Съоръжението, което е на територията на област Варна, е с дължина 400 м и ще бъде ремонтирано със средства от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.


Индикативната стойност на строително-монтажните работи е 3,6 млн. лв. без ДДС.

 

Основният ремонт на виадукта включва премахване на всички пластове на настилката, изграждане на ново асфалтобетонно покритие, хидроизолация, уширение на тротоарите, подмяна на дилатационните фуги, поставяне на предпазна решетка в разделителната ивица, подмяна на ограничителните системи и отводнителната система.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 200 дни. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

Кандидатите могат да подават оферти до 17 ч. на 6 юни 2016 г.