Начало » Пресцентър » Новини » АПИ стартира процедурата за прекратяване на договора за изграждане на лот 4 от АМ „Струма“

АПИ стартира процедурата за прекратяване на договора за изграждане на лот 4 от АМ „Струма“

27.10.2014 15:04

Lot_4_AM_Struma_19_08_2013_5__.JPGАгенция „Пътна инфраструктура“ предприе необходимите действия за прекратяване на договора за изграждане на лот 4 Сандански – Кулата от км 423+800 до км 438+500 от АМ „Струма“ с изпълнителя „АКТОР” АСД.

 


Към настоящия момент обектът е изпълнен на около 50%. Комисия, в която участват представители на възложител, строителния надзор, проектанта и изпълнителя, ще опише извършените досега строителни дейности на обекта. Ще бъде извършена цялостна проверка на качеството на изпълнените строително-монтажни работи.

АПИ ще стартира нова обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за извършване на строително-монтажни работи, необходими за довършване и цялостно изграждане на обекта. Срокът за изпълнението на поръчката ще бъде до 150 дни от подписването на Протокол 2А (разрешението за строеж).

От бъдещия изпълнител ще се изиска възстановяване на пътната настилка на обходните маршрути, преминаващи през населените места от стартирането на строителството на лот 4. Дотогава остава настоящата временна организация на движението в района на обекта.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.