Начало » Пресцентър » Новини » Четири са отворените оферти за надзор на строителните дейности за корекция на р. Паничарка

Четири са отворените оферти за надзор на строителните дейности за корекция на р. Паничарка

24.09.2015 16:01

api_building_new.jpgЧетири са отворените оферти за определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството по подобект: Корекция на р. Паничарка при км 3+320 – пътен възел кв. „Дядо Дянко“, който е част от обект: път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000 - участък от км 10+940,74 до км 16+010.

 


Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на:

  • ДЗЗД „Национални транспортни оси“ /с участници „Трафик холдинг“ ЕООД и „Рубикон инженеринг“ ЕАД;
  • „Алфа М-98“ ЕООД;
  • „ТРАНСКОНСУЛТ БГ“ ООД;
  • „Т7 Консулт“ ЕООД.

 

Индикативната стойност на поръчката е 28 750 лв. без ДДС. Критерият за оценка е най-ниска цена.