Начало » Пресцентър » Новини » Десет са кандидатите за рехабилитацията на 30 км от път III-402 – важна връзка между общините Троян и Тетевен

Десет са кандидатите за рехабилитацията на 30 км от път III-402 – важна връзка между общините Троян и Тетевен

07.11.2014 17:25

cold_recycling.jpgОтворени са офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и за надзор при рехабилитацията на 30,29 км от път ІІІ-402 /I-4/ - Борима - Дълбок дол - Гара Добродан /II-35/ от км 0+049.63 до км 30+337.03, в област Ловеч. Третокласният път е важна транспортна връзка между общините Троян и Тетевен.


 

 

 

Отворените оферти за строителство по реда на постъпванего им в деловодството на АПИ са на:

 • „Иса 2000” ЕООД;
 • „Инжстройинженеринг“ ЕООД;
 • ДЗЗД „СП 14“, в което участват: „ПСТ Груп“ ЕАД и „ПСТ Плевен“ ЕООД;
 • „Хидрострой“ АД;
 • Консорциум „Борима 2015“, в което са: „Пътстрой - 92” АД и „Джамбо 33” ЕООД;
 • ДЗЗД „Пътища 81“, в което са: „Пътно Строителство” АД, „Пътища и Мостове” ЕООД и „Пътища“ ООД;
 • Консорциум „Лот 81 – Пътища Ловеч“ ДЗЗД, в който участват: „Автомагистрали Хемус“ АД и „Пиринстройинженеринг“ ЕАД;
 • Обединение „Ловеч 2014“, в което са: „Пътприбор“ ООД и „Автомагистрали Черно Море“ АД;
 • Обединение „Лот 81“, в което са: „Трейс Груп Холд” АД и „Инфрастрой” ЕООД;
 • Консорциум „Лена – Инжстрой – 2014“, в което участват: „Лена Енженярия и Конщрусоиш“ АД и „Инжстрой“ ЕООД.

Участъкът, който ще бъде рехабилитиран, започва при кръстовището с път I-4 Коритна - Български извор - Микре - околовръстен път на Севлиево и завършва при кръстовището с път II-35 Ловеч - Троян. Преминава през селата Старо село, Борима и Дълбок дол.

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 16 794 156 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

9 са отворените оферти за консултантска услуга при рехабилитацията на участъка:

 • ДЗЗД „СЖС-ИКП инфраструктура“, в което участват: „СЖС България“ ЕООД, „СЖС Чех Републик“ с.р.о и „ИнжКонсултПроект“ ООД;
 • „Трансконсулт - БГ“ ООД;
 • „Рутекс“ ООД;
 • ДЗЗД „ПЪТИЩА-Т“, в което са: „Гама Сървисиз“ ЕООД и „Инфрам“ а.с;
 • „Трафик холдинг“ ЕООД;
 • Обединение „Строл – Три ЕС“, в което са: „Строл 1000“ АД и „Три Ес“ ООД;
 • „Пътинвест Инженеринг“ АД;
 • „Консултантска инженерна група“ ООД;
 • „Пътконсулт 2000“ ЕООД;

Проектът - лот 81, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Той ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.