Начало » Пресцентър » Новини » До 30 януари е срокът за подаване на заявления за сключване на споразумения със собствениците на имоти, през които ще преминава Северната скоростна тангента

До 30 януари е срокът за подаване на заявления за сключване на споразумения със собствениците на имоти, през които ще преминава Северната скоростна тангента

15.01.2015 13:10

SST__.jpg30 януари 2015 г. е срокът за подаване на заявление по образец за сключване на съдебни споразумения със собствениците на имоти, през които ще преминава Северната скоростна тангента на София. Подписването на споразумението е на основание чл. 178 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение на Министерския съвет № 811/2013 г. Документите се подават в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и досега са постъпили 15 заявления.


 

Със сключването на споразумения ще се ускори процеса за отчуждаване на имотите, влизащи в трасето на инфраструктурния обект. На 22 декември 2014 г. правителството упълномощи председателя на УС на АПИ да води преговори за сключване на споразумения със собствениците. Целта е максимално бързо разрешаване на казуса и стартиране на обекта в началото на новия строителен сезон. Предложената от държавата максимална цена за отчуждаването на имоти е 20,05 лв. за квадратен метър.

Агенцията преговоря със собствениците, които са обжалвали размера на определеното парично обезщетение или нямат влезли в сила съдебни актове. Срещу решението за отчуждаване на имоти са образувани около 360 административни дела (отнасящи се за 384 имота), които са насрочени за разглеждане в периода март - ноември 2015 г. Сключването на съдебни споразумения между страните по образуваните дела ще доведе до прекратяването им и започване на строително-монтажните работи.

Общата дължина на Северната скоросна тангента е 16,5 км. Трасето преминава през землищата на Требич, Илиянци, Бенковски, Малашевци, Орландовци, Враждебна. Отсечката е важна за София и страната, тъй като в нея се пресичат автомагистралите „Тракия“, „Хемус“, „Люлин“ и пътят София – Калотина. С изграждането на тангентата ще се осигури връзка между няколко европейски коридора – №IV, VIII и X. През тях се осъществява трафикът от и за Гърция, Румъния, Република Македония и Сърбия.

Изграждането на Северната скоростна тангента ще осигури удобна връзка между крайните северозападни и югоизточните квартали на София. Очаква се с новото 6-лентово трасе да се подобри достъпът на най-отдалечените райони до центъра на столицата, да се улесни трафикът и да се съкрати времето за пътуване. С построяването на 16-километровия участък пътното движение ще се разпредели равномерно между новото трасе и Софийския околовръстен път.

За обекта е осигурено финансиране със средства от Европейския съюз. Сключеният договор за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 234 996 783,89 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 31.10.2015 г.

На интернет страницата на агенцията е публикувано заявлението, което трябва да бъде попълнено и представено от собствениците - http://www.api.bg/index.php/bg/severna-tangenta-dokumenti