Начало » Пресцентър » Новини » Двама са кандидатите за рехабилитацията на 17 км от път III-4082 Чешма – Кесарево в област Велико Търново

Двама са кандидатите за рехабилитацията на 17 км от път III-4082 Чешма – Кесарево в област Велико Търново

21.10.2014 17:17

100_4899.JPGОтворени са офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и за надзор при рехабилитацията на 17,3 км от път III-4082 Чешма - Кесарево от км 23+300 до км 40+650, в област Велико Търново.


 

 

Отворените оферти за строителство по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на:

  • Сдружение „Пътища Лот 86“, в което участват: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД и „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД;
  • Обединение „Етър-2“ ДЗЗД, в което са: „Монолит София“ АД и „Пътища и мостове“ ЕООД.

          8 са кандидатите за надзор при рехабилитацията на обекта:

  • Обединение „Три Ес - Строл – Търново“, в което участват: „Строл-1000“ АД и „Три Ес“ ООД;
  • „СЖС - ИКП инфраструктура“ ДЗЗД, в което участват: „СЖС България“ ЕООД, „СЖС Чех Републик“ с.р.о. и „Инжконсултпроект“ ООД;
  • „Трафик Холдинг“ ЕООД;
  • „Трансконсулт-БГ“ ООД;
  • „Пътинвест-Инженеринг“ АД;
  • „Рутекс“ ООД;
  • „Консултантска Инженерна Група“ ООД;
  • ДЗЗД „Пътконсулт 2000 - Консулт 64“, в което участват: „Пътконсулт 2000“ ЕООД и „Консулт 64“ ООД.

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 8 869 753 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 90 дни.

Проектът – лот 86, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“) със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.