Начало » Пресцентър » Новини » Един е кандидатът за текущ ремонт и поддържане на АМ „Хемус“ в областите София и Ловеч

Един е кандидатът за текущ ремонт и поддържане на АМ „Хемус“ в областите София и Ловеч

05.05.2015 14:30

AM_Hemus-photo04.jpgОтворена е единствената постъпила оферта за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрален участък АМ „Хемус” от км 0+000 до км 78+554 и пътна връзка „Прелок” от км 0+000 до км 3+024, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунели: „Витиня”, „Топли дол”, „Ечемишка” и „Правешки ханове” с обслужващите ги подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ – София и ОПУ - Ловеч, стопанисвани от АПИ.

Отворената оферта е на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София.