Начало » Пресцентър » Новини » Един е кандидатът за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в областите Видин и Монтана

Един е кандидатът за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в областите Видин и Монтана

08.10.2014 17:55

PA082358.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ е отворена постъпилата оферта в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Северозападен район, стопанисвани от АПИ.

 


 

Отворената оферта за обособени позиции №1 и №3 - републиканските пътища на територията на областите Видин и Монтана, е на:

  • ДЗЗД „ПМВ 2014“, в което участват: „ПСТ ХОЛДИНГ“ ЕАД, „ПСТ ПЛЕВЕН“ ЕООД, „ПЪТСТРОЙ – ЛОВЕЧ“ ЕООД, „ПСТ ВИДИН“ ЕООД, „ВИДАПЪТСТРОЙ“ АД и „КАРО ТРЕЙДИНГ“.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца.