Начало » Пресцентър » Новини » Информация за тръжната процедура за избор на изпълнител на допълнително проектиране и строителство на обект: "Автомагистрала /А2/"Хемус" "СОП–Пътен възел Яна" от км 0+000 до км 8+460

Информация за тръжната процедура за избор на изпълнител на допълнително проектиране и строителство на обект: "Автомагистрала /А2/"Хемус" "СОП–Пътен възел Яна" от км 0+000 до км 8+460

01.04.2011 16:47

API_building.gifТръжната документация за избор на изпълнител на допълнително проектиране и строителство на обект: "Автомагистрала /А2/ "Хемус" "СОП–Пътен възел Яна" от км 0+000 до км 8+460 може да бъде закупена до 6 юни 2011 г. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул.”Македония” 3, партер, всеки работен ден между 14 и 16 ч.


 

Цената на тръжната документация е 60 лева.

Описание на необходимите документи за участие в конкурса може да бъде намерено на Интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура” в Категория „Обществени поръчки”, „Документации за участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки”, секция „Документации за обществени поръчки относно строителство на обект: "Автомагистрала /А2/ "Хемус" "СОП–Пътен възел Яна" от км 0+000 до км 8+460.

Срокът за получаване на оферти и искания за разяснения по тръжната документация е до 15.00 часа на 16 юни 2011г. Отварянето на офертите ще се проведе на 17 юни 2011г. в сградата на АПИ.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 9173-396.