Начало » Пресцентър » Новини » На интернет страницата на АПИ е публикуван Докладът за състоянието на тунелите в България

На интернет страницата на АПИ е публикуван Докладът за състоянието на тунелите в България

15.02.2017 17:30

Photo-13.02_4.jpgНа 7 февруари, с вътрешна заповед на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ беше възложено сформирането на експертни групи, които да направят извънредни огледи на всички тунели в страната. След извършените огледи е разпоредено да бъде направена и оценка на риска.


Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба №1 от 4 април 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища и след извършения оглед, със заповед на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 15 февруари 2017 г. са формирани специализирани звена за инспекция, в които участват експерти от Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Пътна инфраструктура“. Те трябва да представят, след анализиране на състоянието на всяко едно от тунелните съоръжения, план с мерки, препоръки и конкретни срокове за фактическото изпълнение на предложените мерки.

Предприети са всички предвидени по закон дейности за оценяване на пътната безопасност на тунелите в експлоатация.

Определянето на размера на необходимите за осигуряване на пътна безопасност средства, ще стане след остойностяване на мерките, предписани от междуведомствените комисии. Докладът, изработен след направените извънредни огледи и анализът на риска, дават основание да се смята, че част от предвидените мерки могат да бъдат възложени по договорите за текущо поддържане, сключени с пътноподдържащите фирми. В случаите, където това е невъзможно - с обявяване на обществена поръчка.

МРРБ е дало указания на АПИ да бъдат направени извънредни инспекции за пътна безопасност на цялата пътната инфраструктура и съоръжения.

Пълният доклад за състоянието на тунелите, както и табличен вид на информацията, може да видите тук и тук.