Начало » Пресцентър » Новини » Над 9 км от път II-63 Перник – Стрезимировци са рехибилитирани по ОП „Регионално развитие“

Над 9 км от път II-63 Перник – Стрезимировци са рехибилитирани по ОП „Регионално развитие“

04.04.2013 13:08

Lot_39_04_04_2013.jpgЗавърши рехабилитацията на 9,295 км от път II-63 Перник - Стрезимировци от км 43+300 до 52+594,89. Проектът е лот 39 от оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Новият пътен участък откриха в центъра на Трън г-жа Лазаринка Стоичкова, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, кметът на Трън Станислав Николов и изпълнителният директор на строителната фирма инж. Любомир Качамаков.

Г-жа Лазаринка Стоичкова поздрави строителя и целия екип за качествената и прецизна работа, която са изпълнили в срок. Преди няколко месеца, когато започнахме обекта, всички добре си спомняме какво беше състоянието на настилката, а днес имаме чисто нов път. Радващото е, и че откриваме поредния успешен обект в седмицата, в която държавната пътна администрация отбелязва 130-ия си юбилей, подчерта г-жа Стоичкова.

 


Извършените строително-монтажни дейности на лот 39 включват полагане на основни, асфалтови пластове, нови облицовани окопи и банкети, отводняване на пътното платно и т. н. Ремонтирани са няколко големи съоръжения – мостът над река Ерма при км 47+422 от път II-63, пътни възли и кръстовища с републикански и общински пътища - при км 45+009 за Банкя, при км 49+419 за Велиново, при км 50+196 за Вукан и при км 52+423 за Берайнци и Туроковци, и др.

 

Рехабилитариният участък свързва населените места от пограничния район с общинския център Трън, като осигурява и основния достъп от цялата страна към ГКПП Стрезимировци на българо-сръбската граница.

Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ за лот 39 е 5 795 335,20 лева с ДДС.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „СК – 13 Пътстрой” АД. Строителният надзор е осъществен от ДЗЗД „ТРАНСЕКО”. Договорът за строителство е на стойност 5 386 747, 20 лева с ДДС, а за строителния надзор – 191 400 лева с ДДС.

Цялостната рехабилитация и реконструкция на път II-63 Перник - Стрезимировци - от км 43+300 до 52+594,89, е част от Схемата на Европейския съюз за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища”. Целта е да се подобри достъпността до основните транспортни дестинации в районите за планиране чрез реконструкция и рехабилитация на второкласната и третокласната републиканска пътна инфраструктура. Общият размер на средствата, които се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, чрез ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.” е 501 091 393 лв.


Галерия:


Lot_39_press_conf.jpgLot_39_04_04_2013-2.jpg