Начало » Пресцентър » Новини » Новите ограничителни системи на път II-16 Своге - София са от най-висок клас, каквито се поставят на автомагистралите

Новите ограничителни системи на път II-16 Своге - София са от най-висок клас, каквито се поставят на автомагистралите

27.12.2018 18:36

Photo_II-16_Svoge.jpgПо повод невярни, технически необосновани и некомпетентни твърдения от представители на неправителствената организация Институт по пътна безопасност, свързани с новите ограничителни системи на път II-16 Своге - София, Агенция „Пътна инфраструктура“ държи да уточни, че монтираните мантинели в участъка на пътния инцидент край Своге са от най-висок клас, каквито се поставят на автомагистралите.


 Днес, представител на неправителствената организация направи няколко твърдения крайно неотговарящи на истината, а именно:

1.Мантинелите са „преинсталирани“ – при монтажът на новата ограничителна система за пътиша H2W4 не са използвани компоненти от предходно монтирани ограничителни системи.

2. Декларира, че е инсталирана система е „JPL 2”, което категорично не отговаря на истината. Посоченото търговско наименование на ограничителна система, категорично не кореспондира с монтираната ограничителна система за пътища. В участъка е монтирана ограничителна система с висока степен на задържане наречена „EasyRail 3N“, която е продукт на немската компания Volkmann&Rossback и притежава всички необходими сертификати за качество. Тя е тривълнова H2W4, способна да издържи удар на 10-тонен товарен автомобил или 13-тонен автобус при скорост 70 км/ч. Поставянето на новата ограничителна система за пътища е изпълнено по проект, съобразен в съответствие с „Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа“.

Представителят на неправителствената организация твърди, че на мостово съоръжение, зоната на действие или деформацията на ограничителната система трябва да бъде „0“. Твърдението категорично не кореспондира с всички норми и изисквания за пътна безопасност! Изборът на ограничителна система не е просто математическо решение, а е съобразено с множество фактори като интензивност на движението, максимално допустима скорост на движение, очакван характер на трафика, видимост и др. В конкретният случай е монтирана стоманена предпазна ограда за съоръжения със степен на задържане Н2 идентична с тази в страни от него. Същата е с минимална широчина, което позволява да се осигури по-голям динамичен габарит и видимост в участъка.

Зоната на действие (W4) на монтираната ограничителна система на съоръжението е съобразена със ситуацията в участъка, като е взето предвид допустимата максимална скорост (30 км/ч), стесненият габарит на пътя и вида на ограничителната система преди и след съоръжението.

3. „Мантинелата, която е монтирана не отговаря на техническите изисквания на АПИ“ – крайно непрофесионално изказване, което не отговаря на истината. Ограничителната система, монтирана в зоната на катастрофата, притежава всички необходими сертификати, издадени въз основа на „краш тестове“ и е широко използвана както в България, така и в редица европейски страни. Ограничителната система притежава всички необходими сертификати, които са приложени тук.

4. „Монтажът на ограничителните системи за пътища, не е съобразен с техническите норми“ - стоманената предпазна ограда е монтирана в зоната на тротоара и под нея съществува бордюр. Същият служи за ограничаване на повърхностните води и е с по-голяма височина. Изпълненото техническо решение е съобразено с изискванията при монтаж на ограничителни системи при денивелация между платното за движение и зоната за монтаж. В случая бордюрът е в линията на стоманената предпазна ограда, а не пред нея.

5. „Монтираната стоманена предпазна ограда е предназначена за МПС с висок център на тежеста“ - стоманената предпазна ограда със степен на задържане H2 се сертифицира, след провеждане на серия тестове, включващи: лек автомобил 900-1500 кг, автобус 13000 кг и товарен автомобил 10 000 кг. Същата има за цел не само да задържи на пътното платно отклонилият се автомобил, но да поеме част от енергията на удара, а също така да предотврати „отскачане“ в насрещното платно.

6. Оценката на риска се извършва преди и по време на проектирането и изпълнението на всички дейности. Одитите по пътна безопасност, удостоверяват след изпълнението дали всички необходими мерки са предприети и изпълнени коректно.

7. „Трябва да бъде монтирана бетонова стена с височина 1,20 м“ - няма основание и нормативна уредба, изискваща изграждането на подобно бетоново съоръжение.