Начало » Пресцентър » Новини » Определени са изпълнителите на ремонтите на трите виадукта от „Тракия” и „Хемус”

Определени са изпълнителите на ремонтите на трите виадукта от „Тракия” и „Хемус”

14.09.2012 12:34

api_building_new.jpgОпределени са изпълнителите на ремонтите на трите виадукта от АМ „Тракия” и АМ „Хемус”. На 5 юни т. г. Агенция „Пътна инфраструктура” обяви процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка за „Определяне на изпълнител за проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи на три виадукта при км 61+327 и км 67+027 на АМ „Тракия” и при км 30+874 на АМ „Хемус“. Това са виадукт „Вършилата” и съоръжението преди с. Церово от автомагистрала „Тракия” и „Бебреш” преди тунел „Топли дол” от АМ „Хемус”.

 


Процедурата бе открита по разпоредбите на чл. 84, т. 2 от Закона за обществените поръчки и е по 3 обособени позиции.

За обособена позиция № 1 „Проектиране и извършване на аварийни ремонтно- възстановителни работи на виадукт при км 61+327 на АМ „Тракия” обществената поръчка ще бъде възложена на Сдружение „Геострой – Мостремонт 97 - Пътстрой 92”, гр. София. Предложената цена за изпълнение на договора е 5 990 178,78 лв. без ДДС.

За позиция № 2 „Проектиране и извършване на аварийни ремонтно- възстановителни работи на виадукт при км 67+027 на АМ „Тракия” – на „Порр Бау” ГмБХ. Предложената цена е 7 249 562,30 лв. без ДДС.

За позиция № 3 „Проектиране и извършване на аварийни ремонтно- възстановителни работи на виадукт при км 30+874 на АМ „Хемус” – на „ГБС Инфраструктурно строителство” АД, гр. София. Предложената цена е 12 923 567,21 лв. без ДДС.