Начало » Пресцентър » Новини » От ОПРР са осигурени 22 млн. лв. за рехабилитацията на близо 35 км републикански пътища

От ОПРР са осигурени 22 млн. лв. за рехабилитацията на близо 35 км републикански пътища

22.03.2013 10:58

signing_OPRR_22_03_2013.jpgПредседателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров и ръководителят на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Деница Николова подписаха договори за 22 млн. лв. за рехабилитацията и реконструкцията на близо 35 км републикански пътища. На церемонията присъства и Лазаринка Стоичкова, член на УС на АПИ.

Осигурените средствата са от икономиите, реализирани в проведените вече тръжни процедури по ОПРР. Те ще бъдат използвани за финансирането на 2 проекта, които са на териториите на областите Враца и Ямбол.

Проектите са:

  • Лот 47: Рехабилитация и реконструкция на път ІІ–13 „Граница Монтана – Криводол – Девене – Борован от км 10+060 до км 16 + 900 и от км 31+300 до км 43 + 486, област Враца. С обща дължина близо 20 км.
  • Лот 60: Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Голям Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък Р-н Миладиновци – Роза от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол. С обща дължина около 15 км.

Договорите са по схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”, реализирана с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. С рехабилитацията на двата пътни участъка ще се стимулира икономическото развитие и ще се осигури по-добър достъп до райони с потенциал за развитие на туризма.

Процедурите за избор на изпълнители се подготвят и предстои стартирането им.

С подписаните днес 2 договора, общият брой договори, става 49, а безвъзмездната финансова помощ по ОПРР, предоставена на Агенция „Пътна инфраструктура“ възлиза на 496 млн. лв. Общият ресурс по схемата за безвъзмездна финансова помощ е 501 млн. лв. В сключените договори е заложена рехабилитация и реконструкция на общо 901 км второкласни и третокласни пътища, което е 5% от републиканските пътища, подчерта инж. Лазаров.