Начало » Пресцентър » Новини » Открита е обществена поръчка за рехабилитация на 238 км по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Открита е обществена поръчка за рехабилитация на 238 км по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

01.04.2016 17:45

logo-bg-center.jpgАгенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за определяне на изпълнители на строително-монтажните работи и строителния надзор при рехабилитацията на 238 км второкласни и третокласни пътища, включени в първия етап на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.


 

Основно ремонтирани ще бъдат ключови участъци от републиканската пътна мрежа, сред които - 10 км от път II-86 Пловдив – Асеновград, 42,7 км от път II-81 Костинброд – Берковица (проход „Петрохан“), 29,6 км от път II-29 Варна – Добрич – Кардам, 11,8 км от път II-35 Плевен – Ловеч, 29,4 км от третокласния път III-904 Старо Оряхово – Гроздьово – Провадия и 17,4 от път III-1002 Враца – пещера Леденика.           

          Обществената поръчка е в 15 обособени озиции:

 • Обособена позиция 1 – лот 1а „Път ІІ-57 Стара Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора;
 • Обособена позиция 2 – лот 1 б „Път ІІ-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95  до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен”;
 • Обособена позиция 3 – лот 2 „Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200  до км 30+400,  с обща дължина 22,2 км, област София”;
 • Обособена позиция 4 –  лот 3 „Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51,235, с обща дължина 20,835 км, област София”;
 • Обособена позиция 5 – лот 4 „Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич”;
 • Обособена позиция 6 – лот 5 „Път ІІ-29 Добрич –Кардам  от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич”;
 • Обособена позиция 7 – лот 6 „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив”;
 • Обособена позиция 8 –  лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784  км, област Плевен”;
 • Обособена позиция 9 – лот 8 „Път III-904-Старо Оряхово - Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07 с обща дължина 17,377 км, област Варна”;
 • Обособена позиция 10 – лот 9 „Път III-904  Гроздьово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18 , с обща дължина 12,026 км, област Варна”;
 • Обособена позиция 11 – лот 10 „Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" от км 0+160 до км 17+588.80, с обща дължина 17.429 км, област Враца“;
 • Обособена позиция 12 – лот 11 „Път II-44 /о.п.Севлиево - В.Търново/ - Севлиево - Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,6 км, област Габрово”;
 • Обособена позиция 13 –  лот 12„Път II-44 Драгановци - Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово”;
 • Обособена позиция 14 – лот 13 „Път ІІ-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20.749 км, област Разград”;
 • Обособена позиция 15 - Лот 14 „Път ІІ-49 Кубрат – Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82 , с обща дължина 9.776 км, област Силистра”.

Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка за строителство е 151 891 834 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 15 месеца. Кандидатите могат да подават оферти до 17 часа на 19 май 2016 г.

Индикативната цена за изпълнение на консултантска услуга е 4 720 000 лв. без ДДС. Кандидатите могат да подават оферти до 13 май 2016 г.

Критерият за оценка на офертите за двете обществени поръчки е икономически най-изгодна оферта.