Начало » Пресцентър » Новини » Открити са обществените поръчки за строителство и надзор на 70 км от път II-53 Ямбол - Средец и над 40 км от път III-822 Самоков Ихтиман и път III-8223 Ихтиман - п. в. АМ „Тракия“

Открити са обществените поръчки за строителство и надзор на 70 км от път II-53 Ямбол - Средец и над 40 км от път III-822 Самоков Ихтиман и път III-8223 Ихтиман - п. в. АМ „Тракия“

01.07.2014 12:20

imagesCA6OQ3A7.jpgОткрити са четири обществени поръчки за строителство и надзор на 70 км от път II-53 Ямбол - Средец и над 40 км от път III-822 Самоков - Ихтиман и път III-8223 Ихтиман - п. в. АМ „Тракия“. Проектите са по програма „Транзитни пътища V“. Индикативната стойност за строително-монтажните дейности на двата обекта е 50 млн. евро.

 


 

В лот 7 е проектирането, рехабилитацията, реконструкцията и ново строителствона: участък 1 от път II-53 Ямбол – Средец от км 144+575 до км 184+727,74; участък 2 – път II-53 Ямбол – Средец от км 184+727,74 до км 214+544+95. С изпълнението на проекта път II-53 Сливен –Ямбол ще се свърже с направлението Ямбол – Окоп (Елхово – Лесово). Тежкотоварният и автомобилният трафик ще бъде изнесен извън градската мрежа на Ямбол.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 24 месеца. Индикативната стойност на строително-монтажните работи е 30 млн. евро без ДДС. Прогнозната цена за консултантската услуга е 900 000 лв. без ДДС.

В лот 24 е рехабилитацията на 33,6 км от път III-822 Самоков - Ихтиман от км 1+950 до км 35+575,49 и 6,7 км от път III-8223 Живково (Ихтиман) - Веринско (п.в. АМ „Тракия“) от км 0+000 до км 6+700. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 18 месеца, а прогнозната стойност е 20 млн. евро без ДДС. Индикативната стойност на консултантската услуга е 600 000 лв. без ДДС.

С изпълнението на двата обекта ще бъде осигурена необходимата носеща способност на пътната конструкция, която да отговаря на автомобилното натоварване за съответния клас път, ще се подобри отводняването на настилката, безопасността и удобството при пътуване.

Срокът за подаване на документите за строителство и надзор на лот 7 е 4 септември 2014 г., а за лот 24 – 1 септември 2014 г. Критерият за избор за изпълнители е икономически най-изгодна оферта.

Лот 7 и лот 24 от програма „Транзитни пътища V“ се съфинансират със заемно споразумение от Европейската инвестиционна банка и републиканския бюджет.