Начало » Пресцентър » Новини » Отварят се ценовите оферти за автомобилни застраховки

Отварят се ценовите оферти за автомобилни застраховки

01.07.2014 12:15

api_building_new.jpgНа 3.07.2014 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на застраховател на автомобилния парк на Агенция „Пътна инфраструктура“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука на местата в автомобила” на моторните превозни средства, собственост на АПИ, и Обособена позиция 2: „Сключване на застраховка „Автокаско” на моторните превозни средства, собственост на АПИ.

 


Ценовите оферти ще бъдат отворени в 10.00 ч., в зала 702 в АПИ.