Начало » Пресцентър » Новини » Отварят се ценовите оферти за поддържане на АМ „Люлин“ и участъци от „Струма“ и „Тракия“

Отварят се ценовите оферти за поддържане на АМ „Люлин“ и участъци от „Струма“ и „Тракия“

17.09.2014 17:59

Trakia_lot_4_2_09_07_2013.JPGУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти за определяне на изпълнител за поддържане, базирано на показатели на изпълнение на автомагистрали и прилежащи пътни съоръжения в обхвата на автомагистралите, стопанисвани от АПИ.

 

 


Обществената поръчка е с две обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: АМ „Люлин” от км 0+000 до км 19+495, път I-1 с магистрален габарит от км 287+450 до км 305+220 и АМ „Струма” от км 305+220 до км 322+000, включително и пътни връзки с обща дължина 17,489 км;
  • Обособена позиция №2: АМ „Тракия” от км 208+181 до км 359+475, включително и пътни връзки с обща дължина 11,562 км”.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.

 Офертите ще бъдат отворени от 10:00 часа в зала 701 в АПИ.