Начало » Пресцентър » Новини » Отварят се ценовите оферти за преценка за необходимостта от ОВОС

Отварят се ценовите оферти за преценка за необходимостта от ОВОС

10.02.2014 14:07

api_building_new.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти в откритата процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на информации за преценка за необходимост от ОВОС /Екологична оценка /ЕО/“.

 


 

Целта е сключването на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнители за срок от две години, с което да бъдат изработвани информации за преценка за ОВОС/ЕО за инвестиционни предложения на АПИ, на базата на които да бъдат издадени решения за реализация на обектите. В разработките при необходимост ще бъдат заложени мерки на намаляване на отрицателното въздействие.

Експертите ще се произнасят със становища за изпълнението на мерките в целия процес на проектиране и строителство, включително и след постановяване на крайния акт от компетентния орган по околната среда и водите.

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени от 14.00 ч. в зала 701, в сградата на АПИ.