Начало » Пресцентър » Новини » Отварят се офертите за изграждане на интелигентна информационна система по пътищата от I-ви и II-ри клас

Отварят се офертите за изграждане на интелигентна информационна система по пътищата от I-ви и II-ри клас

20.10.2014 15:57

DSC07148.JPGУтре ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за разработване и въвеждане в Агенция „Пътна инфраструктура“ на интелигентна информационна система /ИИС/, включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по пътища от I-ви и II-ри клас; предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на републиканската пътна мрежа, включително обратна връзка към АПИ, както и за доставка, монтаж и внедряване на пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs).


 

Обществената поръчка е с три обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: Доставка, монтаж и внедряване на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по пътищата от I-ви и II-ри клас в Република България;
  • Обособена позиция №2: Разработване и въвеждане в АПИ на интелигентна информационна система за предоставяне на данни в реално време към потребители на РПМ, включително обратна връзка към АПИ и активен интелигентен анализ на пътната обстановка от множество събирателни точки в реално време;
  • Обособена позиция №3: Доставка, монтаж и внедряване на система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (VMS).

Тези дейности ще бъдат изпълнени по проекта „Подготовка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014-2020 г. чрез подобряване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по РПМ“. Той се финансира чрез Оперативна програма „Техническа помощ“, приоритетна ос 1.

Отварянето на офертите е от 15:00 часа в зала 701, в АПИ.