Начало » Пресцентър » Новини » Отварят се офертите за надзор при рехабилитацията на участъци от път III-107 Кочериново - Рилски манастир и път III-207 Ветрино - Тервел

Отварят се офертите за надзор при рехабилитацията на участъци от път III-107 Кочериново - Рилски манастир и път III-207 Ветрино - Тервел

20.11.2014 17:13

oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ се отварят офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор при рехабилитацията и реконструкцията на:


 

 

  • 19,78 км от път ІІІ-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, в област Кюстендил;
  • 18,720 км от път ІІІ-207 І-2 (о.п. Шумен - Девня) – Ветрино - Границата ОПУ Варна - Тервел - границата ОПУ Силистра, от км 8+877.8 до км 15+580.75 и от км 51+848 до км 63+864.69, в областите Варна и Добрич.

Проектите – лот 71 за рехабилитация и реконструкция на път III-107 Кочериново - Рила - Рилски Манастир, и лот 79 за рехабилитация и реконструкция на път III-207 Шумен - Девня – Ветрино, са предвидени за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Те ще бъдат финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет при условие, че има освободен финансов ресурс.

Офертите за път III-207 Шумен - Девня - Ветрино ще бъдат отворени от 12.00 ч. в зала 702, а за път III-107 Кочериново - Рила - Рилски Манастир от 14.00 ч. в зала 605, в сградата на АПИ.