Начало » Пресцентър » Новини » Отварят се офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 25 км от път ІII-4009 – основна връзка между общините Търговище и Попово

Отварят се офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 25 км от път ІII-4009 – основна връзка между общините Търговище и Попово

10.11.2014 17:15

oprr-vario.jpgУтре ще бъдат отворени офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и за надзор при рехабилитацията на 25,077 км път III-4009 І-4 Лиляк – Александрово - Пресиян от км 0+000 до км 25+076,84, в област Търговище.


Третокласният път е основна пътна връзка за жителите на селата Лиляк, Александрово, Пресиян, Горна и Долна Кабда с общинските центрове Търговище и Попово.

Участъкът, който ще бъде рехабилитиран, започва при кръстовището с път I-4 Търговище - Шумен, преминава през селата Лиляк, Александрово, Пресиян, Горна Кабда, Долна Кабда и завършва при кръстовището с път III-409 Омуртаг – Априлово – Светлен.

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 20 538 128 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

Проектът - лот 83, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Той ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.

Офертите за консултантска услуга ще бъдат отворени от 12.00 ч. в зала 701, а за строителство от 14.00 ч. в зала 605, в сградата на АПИ.