Начало » Пресцентър » Новини » Отварят се офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 30 км от път III-402 – важна връзка между общините Троян и Тетевен

Отварят се офертите за строителство и надзор при рехабилитацията на 30 км от път III-402 – важна връзка между общините Троян и Тетевен

06.11.2014 14:54

oprr-vario.jpgУтре ще бъдат отворени офертите в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и за надзор при рехабилитацията на 30,29 км от път ІІІ-402 /I-4/ - Борима - Дълбок дол - Гара Добродан /II-35/ от км 0+049.63 до км 30+337.03, в област Ловеч. Третокласният път е важна транспортна връзка между общините Троян и Тетевен.


 

Участъкът, който ще бъде рехабилитиран, започва при кръстовището с път I-4 Коритна - Български извор - Микре - околовръстен път на Севлиево и завършва при кръстовището с път II-35 Ловеч - Троян. Преминава през селата Старо село, Борима и Дълбок дол.

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 16 794 156 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

Проектът - лот 81, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Той ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.

Офертите за консултантска услуга ще бъдат отворени от 12.00 ч. в зала 701, а за строителство от 14.00 ч., в зала 702, в сградата на АПИ.