Начало » Пресцентър » Новини » Отварят се офертите за технически проект на 16 км от път I-8 Калотина - София

Отварят се офертите за технически проект на 16 км от път I-8 Калотина - София

03.09.2015 16:30

balk_overpass_ilystration.jpgУтре ще бъдат отворени офертите за изработването на технически проект за път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път, участък от 32+447.20 до км 48+611.93 и упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно Закона за устройство на територията и действащите подзаконови нормативни актове по време на строителството. 


Това е отсечката от село Петърч до връзката със Северната скоростна тангента. 16-километровият участък ще бъде по изцяло ново трасе.

Техническият проект е необходимо да бъде съобразен с изготвения и приет през 2012 г. идеен проект за модернизация на съществуващото трасе на път I-8 Калотина - Софийски околовръстен път от км 32+447.20 до км 48+329.77. В него са съгласувани основните технически параметри на новото трасе – надлъжен профил, габарити, тип на големите съоръжения, местоположение и тип на пътните възли, напречни връзки и пресичания, както и проектната скорост 110 км/ч. В идейния проект е предвидено изграждането на пътен възел „Костинброд“, който ще осъществява връзката на път I-8 Калотина – София с път II-81 София – проход Петрохан – Берковица.

Офертите ще бъдат отворени от 14:00 часа в зала 702, в АПИ.