Начало » Пресцентър » Новини » Отварят се офертите за технически проект за основен ремонт на 27 км от пътя Крумовград – Ивайловград

Отварят се офертите за технически проект за основен ремонт на 27 км от пътя Крумовград – Ивайловград

09.07.2015 18:00

cadastre.jpgУтре ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за изработване на технически проект за основен ремонт на път II-59 Крумовград – Ивайловград, от км 30+439 до км 57+000. Общата дължина на участъка е 26,5 км. Той започва при пресичането на път III-591 Крумовград – Джанка и път II-59 Крумовград – Ивайловград, преминава през Крумовград, през селата Полковник Желязово, Рогач, Пелин, Перуника и Чал, а краят на участъка е при разклона за с. Попско.

 


Поръчката включва извършване на геодезически измервания и геометрично решение на трасето, проучване на техническата инженерна инфраструктура, разположена в обхвата на пътя и др. Целта на изготвения проект е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и доброто отводняване на пътя.

Индикативната стойност на поръчката е 132 800 лв. без ДДС. Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.

 

Офертите ще бъдат отворени от 14.00 ч. в зала 702, в АПИ.