Начало » Пресцентър » Новини » Отворена е ценовата оферта на допуснатия участник за строителството на 5,5 км от Софийския околовръстен път – Западна дъга

Отворена е ценовата оферта на допуснатия участник за строителството на 5,5 км от Софийския околовръстен път – Западна дъга

15.08.2013 15:53

P8155130.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ беше отворена ценовата оферта на допуснатия участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път II-18 Софийски околовръстен път – Западна дъга, в участък от км 0+780 до км 6+309”.

Отворената ценова оферта е на „Трейс Груп Холд“ АД - на стойност 89 947 770,02 лв. без ДДС.


 

Проектът е предложен от АПИ за съфинансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.