Начало » Пресцентър » Новини » Отворена е офертата за изготвяне на оценителски доклади за обезщетения при отчуждаването на имоти за инфраструктурни обекти

Отворена е офертата за изготвяне на оценителски доклади за обезщетения при отчуждаването на имоти за инфраструктурни обекти

18.05.2013 15:25

P5183895.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ беше отворена постъпилата оферта за обект: „Изготвяне на оценителски доклади от независим оценител, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти – собственост на физически и юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти с инвеститор Агенция „Пътна инфраструктура”.

 


В определения срок в деловодството на АПИ е постъпила оферта от „ХЕМУС КОНСУЛТ“ ЕООД.