Начало » Пресцентър » Новини » Oтворeни са ценовите оферти на кандидатите за изпълнител на ремонта на 73 км второкласни пътища

Oтворeни са ценовите оферти на кандидатите за изпълнител на ремонта на 73 км второкласни пътища

05.06.2020 16:03

Remont_9115565.JPGОтворени са ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка за избор на изпълнител на рехабилитацията на 26,9 км от път II-53 Поликраище - Елена - Сливен и на 46,7 км от път II-23 Русе - Кубрат. Проектите ще се финансират със спестения финансов ресурс и осигурените допълнително 40 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Обществената поръчка е в обособени позиции. В позиция №1 е 26,9-километров участък от второкласния път II-53 Поликраище - Елена - Сливен (от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301).


 

Второкласният път свързва община Елена с областите Велико Търново и Сливен и осъществява връзката между Северна и Южна България чрез прохода Вратник.

         Отворена е ценовата оферта на :

  • „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН“ ЕООД - 23 147 246,62 лв. без ДДС.

            В обособена позиция №2 е 21,5-километрова отсечка от второкласния път II-23 Русе – Кубрат (от км 0+030 до км 21+550). В обособена позиция №3 е 25,2-километров участък от път II-23 (от км 21+550 до км 46+771). Второкласният път осигурява връзката между областите Русе, Разград и Силистра и е най-прякото трасе за жителите от Исперих и Кубат с трите областни града.

            За обособена позиция №2 е отворена ценовата оферта на:

  • „ИСА 2000“ ЕООД - 19 132 251,17 лв. без ДДС.

            За обособена позиция №3 е отворено ценовото предложение на:

  • ДЗЗД „КУБРАТ“ с участници: „Автомагистрали – Черно море“ АД и „Автомагистрали Хемус“ АД - 18 589 353,45 лв. без ДДС.

С рехабилитацията на отсечките ще бъдат трайно подобрени технико-експлотационните характеристики на пътя и ще се създадат безопасни условия за движение, намаляване на пътнотранспортните произшествия и времето за пътуване.