Начало » Пресцентър » Новини » Отворени са ценовите оферти за изграждане на интелигентна информационна система по пътищата от I-ви и II-ри клас

Отворени са ценовите оферти за изграждане на интелигентна информационна система по пътищата от I-ви и II-ри клас

18.11.2014 16:38

2-Slow-Fog.jpgОтворени са ценовите оферти в тръжната процедура за разработване и въвеждане в Агенция „Пътна инфраструктура“ на интелигентна информационна система /ИИС/, включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по пътища от I-ви и II-ри клас; предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на републиканската пътна мрежа, включително обратна връзка към АПИ, както и за доставка, монтаж и внедряване на пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs).


 

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции:

Обособена позиция №1 включва доставка, монтаж и внедряване на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по пътищата от I-ви и II-ри клас. Ще бъдат изградени 100 автоматични преброителни пункта на пътища от I-ви и II-ри клас. По този начин значително ще се разшири обхвата от републиканската пътна мрежа, по която се извършва автоматизирано събиране на данни. Анализирането й ще бъде значително по-ефективно, както за генерирането на пътния трафик, така и за получаване на актуална информация за пътната обстановка в реално време. В тази дейност е включено и изграждането на 6 броя автоматични устройства за следене на метеорологичните условия, разположени на различни пътни отсечки, проходи и др.

Отвореното ценово предложение за позиция №1 е на Сдружение „Контракс Инфра“, в което участват: „Контракс” АД и „Инфра Роудс” ЕООД - 3 488 801 лв. без ДДС.

Обособена позиция №2 предвижва разработване и въвеждане в АПИ на интелигентна информационна система за предоставяне на данни в реално време към потребители на републиканската пътна мрежа, включително обратна връзка към АПИ и анализ на пътната обстановка от различни събирателни точки в реално време. Чрез възможността за предоставяне на данни в реално време към ползвателите на РПМ, използващи мобилни приложения с интернет, ще се извършва и анализ на пътната обстановка в реално време, постъпваща от различни точки в страната. Структурата на този модул на ИИС ще е насочена в две направления - съхраняване, обработване и електронен обмен на данни към ползвателите на пътя и обратна връзка от тях към централен сървър в АПИ. Пътуващите по републиканската пътна мрежа ще имат възможност да изпращат обратна информация към АПИ, която ще постъпва чрез мобилното приложение до Ситуационния център на агенцията, с възможност тя да бъде предоставяна и на останалите потребители на републиканските пътища.

Седем са отворените ценови предложения за позиция №2. Те са на:

  • Сдружение „Контракс Инфра“, в което участват: „Контракс” АД и „Инфра Роудс” ЕООД - 619 635 лв. без ДДС;
  • „Комтрая“ ЕООД - 779 940 лв. без ДДС;
  • „Декарт“ ООД - 751 400 лв. без ДДС;
  • „Сиела Норма” АД - 396 000 лв. без ДДС;
  • „Ту Ем Ел“ ООД - 774 000 лв. без ДДС;
  • Консорциум „Трафик систем груп“, в който са: „Емпириу” АД, „КомЮника” ЕООД и „ЕСРИ – България“ ООД - 735 004, 80 лв. без ДДС;
  • „Системни комуникации“ ЕООД - 772 536,96 лв. без ДДС.

Обособена позиция №3 е за доставка, монтаж и внедряване на система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (VMS). Тази система ще осигури бърза, надеждна и високотехнологична възможност за своевременно уведомяване на шофьорите при необходимост от въвеждане на ограничение или за съобщаване на извънредни ситуации, чрез прилагане на съвременни комуникационно-информационни технологии.

 

Две са отворените ценови предложения за позиция №3. Офертите са на:

  • „Системни комуникации“ ЕООД - 526 000 лв. без ДДС;
  • Консорциум „Интелигентни Информационни системи“, в който участват: „Телелинк” ЕАД и „Кей Пи Ем Консултинг” ЕООД - 526 200 лв. без ДДС;

Всички дейности ще бъдат изпълнени по проекта „Подготовка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014-2020 г. чрез подобряване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по РПМ“. Той се финансира чрез Оперативна програма „Техническа помощ“, приоритетна ос 1.