Начало » Пресцентър » Новини » Отворени са ценовите оферти за извършване на проучвателно-проектантски дейности при геодинамични процеси, касаещи РПМ

Отворени са ценовите оферти за извършване на проучвателно-проектантски дейности при геодинамични процеси, касаещи РПМ

18.09.2014 17:45

P9182099.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски дейности при възникнали геодинамични процеси и явления, засягащи републиканската пътна мрежа на територията на България”.


 

Обществената поръчка е в 6 обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 - Югозападен район (ОПУ-София, ОПУ-Кюстендил, ОПУ-Благоевград и ОПУ-Перник);
  • Обособена позиция №2 - Южен централен район (ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Смолян, ОПУ Хасково и ОПУ Кърджали);
  • Обособена позиция №3 - Югоизточен район (ОПУ-Стара Загора, ОПУ-Сливен, ОПУ-Ямбол и ОПУ-Бургас);
  • Обособена позиция №4 - Североизточен район (ОПУ-Варна, ОПУ-Добрич, ОПУ-Търговище и ОПУ-Шумен);
  • Обособена позиция №5 - Северен централен район (ОПУ-Велико Търново, ОПУ-Габрово, ОПУ-Русе, ОПУ-Разград и ОПУ-Силистра);
  • Обособена позиция №6 - Северозападен район (ОПУ-Видин, ОПУ-Враца, ОПУ-Монтана, ОПУ-Плевен и ОПУ-Ловеч).

Отворените ценови предложения са на:

  • Обединение „Геотехника – Пътпроект 2014“, в което участват „Геотехника АБС“ ООД и „Пътпроект“ ЕООД – за обособена позиция №1, 2, 3, 4, 5 и 6;
  • „Геоконструкт“ ЕООД – за обособена позиция № 2 и 5;
  • Консорциум „БАР“, в който участват „Бондис“ ООД, „Айрин“ ЕООД, „Ранконик – Ранков – Ранкова и С-ие“ СД – за обособена позиция №2, 3 и 4.

Критерият за избор е икономически най-изгодната оферта.