Начало » Пресцентър » Новини » Отворени са ценовите оферти за поддържане на АМ „Люлин“ и участъци от „Струма“ и „Тракия“

Отворени са ценовите оферти за поддържане на АМ „Люлин“ и участъци от „Струма“ и „Тракия“

18.09.2014 17:50

P9182078.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти за определяне на изпълнител за поддържане, базирано на показатели на изпълнение на автомагистрали и прилежащи пътни съоръжения в обхвата на автомагистралите, стопанисвани от АПИ.

 


 

 

Обществената поръчка е с две обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: АМ „Люлин” от км 0+000 до км 19+495, път I-1 с магистрален габарит от км 287+450 до км 305+220 и АМ „Струма” от км 305+220 до км 322+000, включително и пътни връзки с обща дължина 17,489 км;
  • Обособена позиция №2: АМ „Тракия” от км 208+181 до км 359+475, включително и пътни връзки с обща дължина 11,562 км”.

Отворените ценови оферти са на:

  • ДЗЗД „ТМ ЛЮЛИН - СТРУМА”, в което участват: „ТРЕЙС - СОФИЯ” АД  и „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД”, за обособена позиция №1 - 6 372 198.88 лв. без ДДС ;
  • ДЗЗД „МАГИСТРАЛИ 2014”, в което участват: „ПСТ Холдинг” ЕАД, „Понсстройинженеринг“ ЕАД, „Еко ресурс-Р“ ООД  и „Зебра” ООД, за обособена позиция №1 - 4 930 981.69 лв. без ДДС;
  • Обединение „ТРАКИЯ 2014”, в което участват: „ПИ ЕС АЙ” АД, „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД, „Пътно поддържане-Сливен” ЕООД и „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД, за обособена позиция №2 - 9 989 587.04 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД „МАГИСТРАЛИ 2014”, в което участват: „ПСТ Холдинг” ЕАД, „Понсстройинженеринг“ ЕАД, „Еко ресурс-Р“ ООД  и „Зебра” ООД, за обособена позиция №2 - 9 340 117.31 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.