Начало » Пресцентър » Новини » Отворени са ценовите оферти за строителен надзор при рехабилитацията на 73 км второкласни пътища

Отворени са ценовите оферти за строителен надзор при рехабилитацията на 73 км второкласни пътища

01.07.2020 12:09

nadzor.jpgОтворени са ценовите предложения на допуснатите участници в обществената поръчка за избор на изпълнител на строителен надзор при рехабилитацията на 46,7 км от път II-23 Русе - Кубрат и на около 27 км от път II-53 Поликраище - Елена - Сливен. Проектите ще се финансират със спестения финансов ресурс и осигурените допълнително 40 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Обществената поръчка е в обособени позиции.

 


 

В позиция №1 е близо 27-километров участък от път II-53 Поликраище - Елена - Сливен (от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301). Второкласният път свързва община Елена с областите Велико Търново и Сливен и осъществява връзката между Северна и Южна България чрез прохода Вратник. Отворени са ценовите оферти за лот 31 на:
• ДЗЗД „РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА 2020“, участници „СТРОЛ - 1000“АД, „ТРИ – ЕС“ ЕООД -  369 000 лв. без ДДС;
• ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ ЛОТ 31“ с партньори в обединението „РУТЕКС“ ООД и „ЛОГИСТИКА-21“ ЕООД - 349 500 лв. без ДДС;
• „Трансконсулт – БГ“ ООД – 420 000 лв. без ДДС.
В обособена позиция №2 е 21,5-километрова отсечка от път II-23 Русе – Кубрат (от км 0+030 до км 21+550). В обособена позиция №3 е 25,2-километров участък от път II-23 (от км 21+550 до км 46+771). Второкласният път Русе – Кубрат осигурява най-пряката връзка за жителите от Исперих и Кубат с трите областни града Русе, Разград и Силистра.            

За обособена позиция №2 –  лот 32, са отворени ценовите оферти на:
• „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД - 330 000 лв. без ДДС;
• „РУТЕКС“ ООД -  308 000 лв. без ДДС;
• „Трансконсулт – БГ“ ООД - 267 800 лв. без ДДС.           

За обособена позиция №3 – лот 33, са отворени ценовите предложения на:
• „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД – 392 000 лв. без ДДС;
• ОБЕДИНЕНИЕ „СНИК ТРИ ЕС“ с участници „ТРИ-ЕС“ ЕООД и „СНИК“ ЕООД – 298 000 лв. без ДДС;
• „РУТЕКС“ ООД – 368 500 лв. без ДДС;
• „Трансконсулт – БГ“ ООД – 387 000 лв. без ДДС.
С рехабилитацията на отсечките ще бъдат трайно подобрени технико-експлотационните характеристики на пътя и ще се създадат безопасни условия за движение, намаляване на пътнотранспортните произшествия и времето за пътуване.