Начало » Пресцентър » Новини » Отворени са ценовите оферти за строителен надзор при рехабилитацията на близо 52 км третокласни пътища

Отворени са ценовите оферти за строителен надзор при рехабилитацията на близо 52 км третокласни пътища

13.07.2020 18:30

API-LOGO_NEW-mini.pngОтворени са ценовите предложения на допуснатите участници в откритата обществена поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор при рехабилитацията на над 23 км от път III-559 Полски градец - Тополовград - с. Устрем, близо 10 км от път III-2077 Каблешково - Межден и около 19 км от път III-9004 Варна - Житница. Проектите ще се финансират със спестения финансов ресурс и осигурените допълнително 40 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Обществената поръчка е в обособени позиции.

 


В позиция №4 е рехабилитацията на 23, 41 км от третокласния път III-559 Полски градец - Тополовград - с. Устрем  (от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450) в област Хасково. Пътят е важна регионална връзка между гр. Тополовград и област Стара Загора, разделен е на два участъка. Първият участък минава през с. Светлина и гр. Тополовград, вторият е изцяло извън населени места. Отворените ценови оферти за лот 34 са на:
• ДЗЗД „РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА 2020“ с участници в обединението: „СТРОЛ – 1000“ АД; „ТРИ – ЕС“ ЕООД - 312 000 лв. без ДДС;
• „РУТЕКС“ ООД - 320 100 лв. без ДДС;
• „ИВ КОНТРОЛ ВАРНА“ ЕООД - 256 500 лв. без ДДС.
В обособена позиция №5 е основният ремонт на 9,565 км от третокласния път III-2077 Каблешково - Межден (от км 11+000 до км 20+564.83) в област Силистра. Пътят минава през с. Межден и е връзка с общински пътища за селата Върбино и Колобър и  с първокласния I-7 Алфатар – с. Загориче. За обособена позиция №5 -  лот 35, е отворена ценовата оферта на:
• ОБЕДИНЕНИЕ „СНИК ТРИ ЕС“, участници в обединението: „ТРИ ЕС“ ЕООД и „СНИК“ ЕООД - 85 000 лв. без ДДС.
В обособена позиция №6 е рехабилитацията на 18,838 км от третокласния път III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница ( от км 18+212 до км 21+176,  от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839)  в област Варна. Републиканският път е основна връзка за общините Белослав, Провадия и Девня. Разделен е в три участъка. Първите два участъка са в община Белослав, а третият –  в общините Провадия и Девня. За обособена позиция №6 – лот 36 са отворени ценовите оферти на:


• „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД - 213 000 лв. без ДДС;
• ОБЕДИНЕНИЕ „СНИК ТРИ ЕС“, участници в обединението: „ТРИ ЕС“ ЕООД и „СНИК“ ЕООД – 247 500 лв. без ДДС;
• „РУТЕКС“ ООД – 198 500 лв. без ДДС.С рехабилитацията на регионалните третокласни участъци ще се подобрят трайно технико-експлотационните им характеристики и ще се създадат безопасни условия за движение, намаляване на пътнотранспортните произшествия и времето за пътуване.