Начало » Пресцентър » Новини » Отворени са ценовите оферти за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в 5 области и за участъци от АМ „Тракия“, „Хемус“ и „Марица“

Отворени са ценовите оферти за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в 5 области и за участъци от АМ „Тракия“, „Хемус“ и „Марица“

10.11.2014 17:46

cold_recycling.jpgОтворени са ценовите оферти в откритите процедури за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на областите Търговище, Шумен, Кърджали, Смолян и Хасково. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца.


 

 

Отворената ценова оферта за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища на територията на област Търговище е на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т” ЕАД.

Три са отворените ценови предложения за област Шумен. Те са на:

  • ДЗЗД „СЕВЕРОИЗТОК-ШУМЕН”, в което участват: „Пътища и мостове” ЕООД, „Пътища” АД и „Барс” АД;
  • „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ” АД;
  • ДЗЗД „ПП ШУМЕН”, в което са: „Пътстрой-Бургас” ЕООД и „АБинвест НН” ЕООД.

Две са отворените ценови предложения за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Кърджали. Офертите са на:

  • ДЗЗД „РПМ Кърджали 2014”, в което са: „Пътстройинженеринг” АД, „Трейс Кърджали” АД и „ПИ ЕС АЙ” АД;
  • Обединение „ТРЗП Кърджали”, в което са: „Трейс Груп Холд” АД, „Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС” АД и „Герт Груп” ЕООД.

Отворено е и ценовото предложение за поддържане на републиканската пътна мрежа в област Смолян. То е на Обединение „Смолян-ЮГ”, в което участват „Трейс Груп Холд” АД, „ИСА 2000” ЕООД и „Родопа Трейс” ЕАД.

Една е отворената ценова оферта за текущ ремонт и поддържане на пътната мрежа в област Хасково. Тя е на ГД „АБ – Хасково”. В дружеството влизат „АБ” АД и „Бургас Пътстрой” АД.

Тръжната комисия отвори и ценовите предложения за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ „Хемус” в участъка на територията на областите Шумен и Варна, както и на АМ „Марица“ на територията на област Хасково. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца.

Отворените оферти за поддържане на АМ „Хемус” - в участъка на територията на областите Шумен и Варна, са на:

  • ДЗЗД „Поддържане Хемус”, в което участват: „Пътища и мостове” ЕООД и „Финанс Груп 2013” ЕООД;
  • ДЗЗД „ПОНТ”, в което са: „Хидрострой” АД и „Инжстройинженеринг” ЕООД;
  • „Автомагистрали – Черно море“ АД.

Едно е отвореното ценово предложение за поддържане на АМ „Марица“ - на територията на област Хасково. Предложението е на ГД „АБ-МАРИЦА“. В дружеството участват „АБ” АД и „Бургас Пътстрой” АД.

Отворени са ценовите оферти в ограничената процедура по реда на ЗОП за изпълнител за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ „Хемус“ – от София до Ябланица, и на АМ „Тракия“ - в участъка от София до п. в. „Стара Загора“. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 6 месеца. Постъпилото ценово предложение и за двата автомагистрални участъка е на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД.