Начало » Пресцентър » Новини » Отворени са ценовите оферти за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Северозападна България

Отворени са ценовите оферти за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Северозападна България

07.11.2014 16:15

Remont_9115565.JPGОтворени са ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища в Северозападна България.

 


 

Процедурата е в 5 обособени позиции - за пътищата в областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.

Отворените ценови оферти са на:

  • ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕЙС - ПРИБОР” – с участници: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, „ПЪТПРИБОР” ООД, „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД и „ПИ ЕС АЙ” АД,  за обособена позиция № 4  - ОПУ Ловеч;
  • СДРУЖЕНИЕ „ПИМ - Т”, с участници: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М” АД и „ТРЕЙС – СОФИЯ” АД, за обособена позиция № 2 - ОПУ Враца;
  • ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ВИТ 2014”, с участници: „ВИАГРУП” ЕООД и „ИНЖСТРОЙ” ЕООД,  за обособена позиция № 5 - ОПУ Плевен;
  • ДЗЗД „ПМВ 2014”, с участници: „ПСТ ХОЛДИНГ” ЕАД, „ПСТ ПЛЕВЕН” ЕООД, „ПЪТСТРОЙ - ЛОВЕЧ” ЕООД, „ПСТ ВИДИН” ЕООД, „ВИДАПЪТСТРОЙ” АД и „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД, за обособена позиция № 5 - ОПУ Плевен, за обособена позиция № 1 - ОПУ Видин и за обособена позиция № 3 - ОПУ Монтана.

Кандидатите ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта“.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца.