Начало » Пресцентър » Новини » Отворени са ценовите предложения за възстановителни работи по моста на река Въча на пътя Борино - Девин

Отворени са ценовите предложения за възстановителни работи по моста на река Въча на пътя Борино - Девин

24.09.2013 17:24

greda_nadlez_ilystration.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения в обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтно – възстановителни работи на обект: „Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път  ІІІ-197 „Борино – Девин“ при км 79+660“.


 

Отворените ценови предложения на допуснатите участници са:

  • „МОСТРЕМОНТ 97” ООД – 561 934,67 лв. без ДДС;
  • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД – 502 063,85 лв. без ДДС.

Целта е да бъде възстановена нормалната експлоатация на моста и пътя, нарушени от ерозионната дейност на реката. Ще бъдат осигурени необходимото ниво на безопасност и по-висок комфорт при пътуването.

Възстановителните работи включват изграждането на нова стоманобетонна подпорна стена и извършване на укрепителни дейности около нейния фундамент. Ще се възстанови разрушената и отнесена от течението на реката обсипна част на единия от устоите на моста, както и компрометираните стоманобетонни облицовки на съоръжението.