Начало » Пресцентър » Новини » Отворени са офертите за рехабилитацията на 19 км от път III-811 Сливница - Гълъбовци

Отворени са офертите за рехабилитацията на 19 км от път III-811 Сливница - Гълъбовци

14.02.2020 17:04

III-811.jpgОтворени са офертите в тръжната процедура за избор на изпълнител при рехабилитацията на 19 км от третокласния път III-811 Сливница - Гълъбовци в област София. Основният ремонт на третокласния път ще се финансира от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Инвестицията е за над 20,3 млн. лв. без ДДС.

Обществената поръчка е в две обособени позиции. В обособена позиция №1 е 11,5-километровият участък Сливница – Гълъбовци (от км 9+280 до км 20+800), с индикативна стойност 11 750 000 лв. без ДДС.


 

В обособена позиция №2 са 7,4 км от третокласната отсечка между Гълъбовци и Ракита (от км 20+800 до км 28+250), с прогнозна стойност 8 620 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 12 месеца.

За обособена позиция №1 са отворени 9 оферти. Те са на:

 • ДЗЗД „КРИВША“, с участници: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“ АД и „ВИНС ИН ХОК“ ЕООД;
 • „ПЪТСТРОЙ - 92“ АД;
 • ДЗЗД „Сливница - Гълъбовци“, в което са: ГБС – Инфраструктурно строителство АД и Главболгарстрой Интернешънал АД;
 • Консорциум „СТРАБАГ СП“ ДЗЗД, с участници: ЩРАБАГ ЕАД и СТРАБАГ Сп.з о.о клон България КЧТ;
 • „Автомагистрали Хемус“ АД;
 • „ГЪЛЪБОВЦИ 2020“ ДЗЗД, с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД и „ПСТ София“ ЕООД;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „СЛИВНИЦА“, с което са: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД;
 • „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД;
 • „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД.

За обособена позиция №2 са отворени 10 оферти:

 • ДЗЗД „КРИВША“, с участници: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“ АД и „ВИНС ИН ХОК“ ЕООД;
 • „ПЪТСТРОЙ - 92“ АД;
 • ДЖИ ПИ ГРУП АД;
 • ДЗЗД „Гълъбовци – Ракита“, с участници: ГБС – Инфраструктурно строителство АД и Главболгарстрой Интернешънал АД;
 • Консорциум „СТРАБАГ СП“ ДЗЗД, с участници: ЩРАБАГ ЕАД и СТРАБАГ Сп.з о.о клон България КЧТ;
 • „ГЪЛЪБОВЦИ 2020“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД и „ПСТ София“ ЕООД;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „СЛИВНИЦА“, с участници: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД;
 • „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД;
 • „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД;
 • „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД.

Строително-монтажните работи ще включват възстановяване на конструкцията на пътното тяло, габаритът на пътя и полагането на нова асфалтобетонова настилка. Ще се ремонтират 20 прилежащи съоръжения, от които 16 водостока и четири моста. Ще бъдат преасфалтирани пет пътни кръстовища в град Сливница, както и кръстовището в с. Гълъбовци. Целта е да бъдат трайно подобрени технико-експлотационните характеристики на пътя и да се създадат безопасни условия за движение, намаляване на пътнотранспортните произшествия и времето за пътуване.