Начало » Пресцентър » Новини » Отворено е ценовото предложение за проектиране и строителство на допълнителни работи за обект път Е-85 (I-5) Кърджали – Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и п. в. „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368

Отворено е ценовото предложение за проектиране и строителство на допълнителни работи за обект път Е-85 (I-5) Кърджали – Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и п. в. „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368

09.07.2013 11:30

P7094260.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ беше отворено ценовото предложение за определяне на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване мост над река Върбица на обект: „Път Е-85 (I-5) Кърджали – Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368“.


Цената за изпълнение на поръчката, предложена от ДЗЗД „ПРОХОД МАКАЗА”, в което участват: „Интегрирани пътни системи“ АД, „Инфраструктурна компания” АД, „Калистратов груп” ООД, „Рутекс” ООД, гр. София, е 12 480 000,00 лв. без ДДС.

Проектът „Път Е-85 (I-5) изграждане на участък Кърджали-Подкова“ се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.