Начало » Пресцентър » Новини » Петима са кандидатите за рехабилитацията на 20 км от път III-107 Кочериново - Рила - Рилски манастир

Петима са кандидатите за рехабилитацията на 20 км от път III-107 Кочериново - Рила - Рилски манастир

24.10.2014 17:35

imagesCA6OQ3A7.jpg5 са отворените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за рехабилитация и реконструкция на 19,78 км от път ІІІ-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, в област Кюстендил.


 


Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на:

 • „ИСА 2000“ ЕООД;
 •  Консорциум „РИЛА 2015“, в което участват: „Пътстрой-92“ АД и „Джамбо 33“ ЕООД;
 •  Консорциум „СТРАБАГ“ ДЗЗД, в което са: „Страбаг“ АГ и „Шрабаг“ ЕАД;
 • „АГРОМАХ“ ЕООД;
 • Обединение „МЕГА ГРУП РИЛА 2014“, в което са: „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД и „ГЕРТ ГРУП“ ООД.

Участъкът, който ще бъде основно ремонтиран започва в чертите на гр. Рила и завършва при източната порта на Рилския манастир. Пътят преминава през град Рила, село Пастра и достига до манастира.

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 11 829 340 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

8 кандидатите за строителен надзор при рехабилитацията на близо 15 км от път III-401 Микре - Ловеч от км 0+000 до км 15+479.38, в област Ловеч. Постъпилите предложения са от:

 • „Пътконсулт 2000“ ЕООД;
 • „СЖС – ИКП инфраструктура“ ДЗЗД, в което участват: „СЖС България“ ЕООД; СЖС Чех Републик, с.р.о и „Инж Консулт Проект“ ООД;
 • „Консултантска Инженерна Група“ ООД;
 • „Трафик Холдинг“ ЕООД;
 • „Трансконсулт - БГ“ ООД;
 • „Рутекс“ ООД;
 • „Пътинвест - инженеринг“ АД;
 • „Три Ес- Строл-78“ ДЗЗД, в което участват: „Три Ес“ ООД и „Строл - 1000“ АД.

Проектите – лот 71 Рехабилитация и реконструкцията на път ІІІ-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, и лот 78 Рехабилитация на път III-401 Микре - Ловеч от км 0+000 до км 15+479.38, са предвидени за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Те ще бъдат изпълнени със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет при условие, че има освободен финансов ресурс.