Начало » Пресцентър » Новини » По ОПРР са ремонтирани близо 13 км от път II-44 Драгановци - Габрово

По ОПРР са ремонтирани близо 13 км от път II-44 Драгановци - Габрово

25.04.2019 10:10

Photo_lot_12_3.jpgРехабилитирани са 12,6 км от път II-44 Драгановци – Габрово. Второкласният път осигурява най-кратката връзка между столицата и Габрово, между Севлиево и Габрово, и свързва населените места от Севера България с прохода Шипка и Южна България. Основният ремонт е изпълнен по проект лот 12 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Инвестицията е за над 10,6 млн. лв. За отсечката има подписан Акт 16 и разрешение за ползване.

 


 В лот 12 са рехабилитирани два участъка – първият започва преди разклона за с. Яворец и завършва при началото на обходния път на с. Поповци (от км 14+600 до км 23+978.36). Вторият е от края на обходния път на с. Поповци и е до урбанизираната територия на гр. Габрово (от км 25+731 до км 28+972.75). Трасето преминава през три населени места – с. Драгановци, с. Янковци и гр. Габрово. В чертите на Габрово трасето съвпада с ул. „Стефан Караджа“.

Обновеният участък е с нова асфалтобетонова настилка и подобрено отводняване. Положена е нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и мантинели. Рехабилитирани са 7 мостови съоръжения и 9 пътни кръстовища.

Строително-монтажните работи са изпълнени от „Пътстрой - Габрово“ АД. Стойността на договора е 10 657 801,64 лв. с ДДС. Строителният надзор осъществи Обединение „Пътища НРТС“, с участници: „НТСС – Консулт инженеринг“ ЕООД, „Рафаилов консулт“ ЕООД, „Т7 Консулт“ ЕООД и „Стройнорм“ ЕООД. Техният договор е за 151 200 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „ТРАНСКОНСУЛТ – 22“ ООД. Договорът им е за 6 051,50 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0007, „Лот 12  Път II-44 Драгановци - Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, област Габрово” е 11 008 113,15 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 85% - 9 356 896,17 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% - 1 651 216,98 лв. с ДДС.

 

галерия:


Photo_lot_12_pkf_2.JPG Photo_lot_12_2.jpg Photo_lot_12_1.jpg   

Photo_lot_12_4.jpg