Начало » Пресцентър » Новини » По ОПРР се рехабилитират 18 км от път III-121 Иново – Градец – Шишенци – Бойница - Кула

По ОПРР се рехабилитират 18 км от път III-121 Иново – Градец – Шишенци – Бойница - Кула

01.10.2013 12:40

oprr-vario.jpgИзпълнени са близо 100% от строително-монтажните дейности по проект „Лот 37 Рехабилитация и реконструкция на път III-121 Иново – Градец – Шишенци - Бойница-Кула от км 31+851 до км 41+300 и от км 41+300 до км 50+253, област Видин”. Той е част от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013 г. Стойността му е 11 002 565.64 лева, а съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 9 352 180.79 лева.


 

Общата дължина на пътните участци, които се рехабилитират, е 18.402 кв. По трасетона на участъка, който бе рехабилитиран, са разположени две големи съоръжения – мостове на реките Тополовец и Бойнишка. Проектът включва цялостно реконструиране по технологията „студено рециклиране”, при която се използват на 100% съществуващите материали в пътната конструкция. Извършено е полагане на основни и асфалтови пластове, нови облицовани окопи и банкети, както и отводняване на пътното платно. Положена е нова хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е Сдружение „Регионални пътища - Север 2012“. Строителният надзор се осъществява от „Пътконсулт 2000” ЕООД. Договорът за строителство е на стойност 10 480 161.24 лева с ДДС, а за строителния надзор – 276 416.4 лева с ДДС.