Начало » Пресцентър » Новини » Подписани са договори за рехабилитацията на над 30 км републикански пътища

Подписани са договори за рехабилитацията на над 30 км републикански пътища

31.10.2012 13:30

100_3953-1.jpgИнж. Лазар Лазаров, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” и Иван Иванов, изпълнителен директор на ПСТ Холдинг подписаха договорите за строителството на лот 18 и лот 42 по Оперативна програма „Регионално развитие”.


 

Проектите се осъществяват по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и се съфинансират от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет.

„ЛОТ 42 Рехабилитация и реконструкция на път II-13-Крапчене - Стубел – Липен - границата ОПУ Враца  от км 0+000 до км 10+060, с обща дължина 10,060 км, област Монтана” е проект от четвъртия етап на ОПРР. Общата дължина на обекта е 10,06 км. Пътят не е реконструиран в последните 30 години.

„Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево - Велчево от км 0+000 до км 20+381.10,  област Ловеч”е проект от втория етап на ОПРР. Общата дължина на обекта е 20.381км. Последен ремонт на участъка е извършен през 1985 г. ПСТ Холдинг спечели търга за строителство на обекта, след като в края на миналата година договорът с предишния изпълнител бе прекратен поради неизпълнение на договорните ангажименти.