Начало » Пресцентър » Новини » През 2016 г. годишната винетка за леки автомобили ще бъде 97 лв.

През 2016 г. годишната винетка за леки автомобили ще бъде 97 лв.

11.11.2015 13:43

vignette.jpgПравителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, с което се определя нов размер на винетните такси при ползване на републиканските пътища от пътни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация през 2016 г.

 


Необходимостта от промяна в размера на винетките е вследствие от критично важната потребност да се осигури дългосрочно и предвидимо финансиране, за да се даде възможност за реализирането на последователна и устойчива политика в пътния сектор. В момента приходите от винетки са недостатъчни за поддържането на пътната мрежа, а още по-малко – за бъдещи инвестиции. Стратегията за развитие на пътната инфраструктура сочи, че държавата се сблъсква с предизвикателства при финансирането на строителството и необходимата рехабилитация на всичките съществуващи пътища и мостове в рамките на 5 до 7 години. Това изисква допълнително инвестиране на поне 600 млн. лв. нетни приходи годишно.

Размерът на годишната винетна такса са леките автомобили и товарни превозни средства до 3,5 тона – Категория 3, през 2016 г. ще се повиши с 30 лв., месечния – с 5 лв., седмичния - с 5 лв. Цените на винетките в Категория 3 не са променяни от 2008 г.

Дневната винетна такса за МПС в Категория 1 и Категория 2, в които са тежкотоварните камиони и автобусите, се повишава с 1 лв. или с 5% от сегашния размер и се доближава до определения в Директива 1999/62/ЕС – 11 евро.

С постановлението на Министерския съвет се определя размерът на годишната винетна такса за Категория 2 „Евро 0, І, ІІ“, която се използва като база за изчисляване на размерите на винетните такси за другите категории автомобили при спазване на изискванията на директивата, а именно: в директивата съотношението и размерът на годишните ставки за по-ниските категории ППС е 60% от стойността и съответно размера на ставките на по-високите категории ППС.

Цените на винетните такси през 2016 г. са:

В лева

 

 

Категория 1

Категория 2

Категория 3

 

 

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

 

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

 

Цени на винетна такса в левове

 

Дневна

21

21

21

21

0

Седмична

87

67

53

40

15

Месечна

174

134

105

80

30

Годишна

1 743

1 340

1 050

808

97

 

 

В евро

 

 

Категория 1

Категория 2

Категория 3

 

 

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

 

Евро 0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока

 

Цени на винетна такса в евро

 

Дневна

11

11

11

11

-

Седмична

45

34

27

21

8

Месечна

89

69

54

41

15

Годишна

891

685

537

413

50

 

Прогнозата е, че с увеличението на винетните такси очакваните приходи ще се увеличат със 73,5 млн. лв. и ще достигнат около 300 млн. лв. през 2016 г.

През 2014 г. начислените приходи от винетки са 224 506 724 лв. През 2013 г. са 222 330 908 лв. Към края на октомври т. г. са 218 003 955 лв.


Презентация

 

PKF_11.11.15_2.jpgPKF_11.11.15_4.jpgPKF_11.11.15_3.jpgPKF_11.11.15_1.jpg