Начало » Пресцентър » Новини » Ще бъдат отворени офертите за строителство на обект Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“

Ще бъдат отворени офертите за строителство на обект Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“

04.04.2011 14:58

Logo-OPT.pngНа 05.04.2011 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите за избор на изпълнител на допълнително проектиране и строителство на обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368.


Проектът ще бъде съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Индикативният бюджет за изпълнение на договора е 32 млн. евро с ДДС.

Проектът включва 8 км. рехабилитация на съществуваща пътна отсечка и 24 км. ново строителство.

Отчуждителните процедури на терените от основното трасе на обекта са приключили.

Отчуждителните процедури за терените, засегнати от реконструкцията на съпътстващата техническа инфраструктура са в етап на изпълнение.

В момента в етап на подготовка са парцеларните планове.

Приключени са дейностите по проучване на археологическите обекти, с изключение на един обект, който ще бъде завършен до края на месец май 2011 г.

Офертите ще се отворят от 12.30 ч. в зала 702 в сградата на АПИ.