Начало » Пресцентър » Новини » Стартират 2 обществени поръчки за текущ ремонт и поддържане на автомагистралите „Хемус“, „Марица“, „Люлин“, „Струма“ и „Тракия“

Стартират 2 обществени поръчки за текущ ремонт и поддържане на автомагистралите „Хемус“, „Марица“, „Люлин“, „Струма“ и „Тракия“

30.06.2014 14:40

imagesXVTW7IQV.jpgСтартира обществената поръчка за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистралите „Хемус” и „Марица” на територията на ОПУ-Варна, ОПУ-Шумен и ОПУ-Хасково, стопанисвани от АПИ, в две обособени позиции:

 


 

  • Обособена позиция № 1 – ОПУ-Варна и ОПУ-Шумен – АМ „Хемус”;
  • Обособена позиция № 2 – ОПУ-Хасково – АМ „Марица”.

Прогнозната стойност е 9,5 млн. лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 7 август 2014 г.

Две са обособените позиции и в обществената поръчка за определяне на изпълнител за поддържане, базирано на показатели на изпълнение на автомагистралите „Люлин“, „Струма“ и „Тракия“ и прилежащи пътни съоръжения:

  • Обособена позиция № 1: АМ „Люлин” от км 0+000 до км 19+495,  път I-1 с магистрален габарит от км 287+450 до км 305+220 и АМ „Струма“ от км 305+220 до км 322+000, включително и пътни връзки с обща дължина 17,489 км;
  • Обособена позиция № 2: АМ „Тракия” от км 208+181 до км 359+475, включително и пътни връзки с обща дължина 11,562 км.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 15 млн. лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 28 август 2014 г.

Срокът за изпълнение на обществените поръчки е 48 месеца. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.