Начало » Пресцентър » Новини » Три са офертите за строителство при рехабилитацията на 25 км от път ІII-4009 – основна връзка между общините Търговище и Попово

Три са офертите за строителство при рехабилитацията на 25 км от път ІII-4009 – основна връзка между общините Търговище и Попово

11.11.2014 17:20

imagesCA6OQ3A7.jpgОтворени са офертите за строителство и за надзор при рехабилитацията на 25,077 км път III-4009 І-4 Лиляк – Александрово - Пресиян от км 0+000 до км 25+076,84, в област Търговище. Третокласният път е основна пътна връзка за жителите на селата Лиляк, Александрово, Пресиян, Горна и Долна Кабда с общинските центрове Търговище и Попово.

 


 

Три са отворените оферти за извършване на строително-монтажните работи на обекта. Те са на:

  • ДЗЗД „ПЪТИЩА 83”, в което участват: „Пътища и мостове“ ЕООД и „ПРОГРЕС БИЛДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД;
  • „Пътинженерингстрой -Т“ ЕАД;
  • „Автомагистрали – Черно море“ АД.

Участъкът, който ще бъде рехабилитиран, започва при кръстовището с път I-4 Търговище - Шумен, преминава през селата Лиляк, Александрово, Пресиян, Горна Кабда, Долна Кабда и завършва при кръстовището с път III-409 Омуртаг – Априлово – Светлен.

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 20 538 128 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

6 са кандидатите за строителен надзор при рехабилитацията на пътния участък. Постъпилите предложения са на:

  • „Трафик Холдинг“ ЕООД;
  • „Трансконсулт-БГ“ ООД;
  • „Рутекс“ ООД;
  • „Пътинвест-Инженеринг“ АД;
  • „СЖС - ИКП инфраструктура“ ДЗЗД с участници: „СЖС България“ ЕООД, „СЖС Чех Републик“ с.р.о. и „Инжконсултпроект“ ООД;
  • ДЗЗД „Пътконсулт 2000 - Консулт 64“, в което са: „Пътконсулт 2000“ ЕООД и „Консулт 64“ ООД.

Проектът - лот 83, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Той ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.