Начало » Пресцентър » Новини » Три са отворените ценови оферти за проектиране и строителство на лот 2 Дупница – Благоевград от АМ „Струма”

Три са отворените ценови оферти за проектиране и строителство на лот 2 Дупница – Благоевград от АМ „Струма”

10.12.2012 14:17

siteready_10_12-3.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти за „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: АМ „Струма” лот 2, участък Дупница - Благоевград от км 322+000 до км 359+000“. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет.


 

На отварянето на офертите присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров, г-жа Лазаринка Стоичкова, член на УС, представители на Асоциация „Прозрачност без граници“, на фирмите-кандидати и др.

Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта чрез комплексна оценка, включваща следните показатели:

І. Техническо предложение (максимум 35 точки);

ІІ. Цена за изпълнение на поръчката (максимум 50 точки);

ІІІ. Срок за изпълнение (максимум 15 точки).

Отворени са ценовите оферти на следните кандидати:

Гражданско дружество „ДМХ”, гр. София („Доуш Иншаат ве Тиджарет” АД, гр. Истанбул, Турция, „НПО Мостовик” ООД, гр. Омск, Русия, „Хидрострой” АД, гр. Варна, България)5 точки за техническо предложение, 15 точки за срок за изпълнение /22 месеца/, цена – 304 969 304, 00 лв.без ДДС.

Консорциум „Струма – Лот 2”, гр. София („Импреза” АД, гр. Рим, Италия, „ГБС Инфраструктурно строителство” АД, гр. София, България, „Пътстрой – 92” АД, гр. София, България) – 35 точки за техническо предложение, 15 точки за изпълнение /22 месеца/, цена – 298 935 000 лв. без ДДС.

Обединение „ОХЛ – Трейс – Струма ІІ”, гр. София („Трейс Груп Холд” АД, гр. София, България, „Обраскон Уарте Лаин” С.А, гр. Мадрид, Испания) – 26 точки за техническо предложение, 15 точки за изпълнение /22 месеца/, цена – 354 648 485, 30 лв. без ДДС.

Участъкът от Дупница до Благоевград, който е с дължина около 37 км, ще бъде изграден на инженеринг – проектиране и строителство.

Очаква се строителството на лот 2 да стартира в началото на пролетта на следващата година и да е готов през 2015 г.